Byudvikling i hjertet af Farum

Furesø Kommune prækvalificerer nu fem egnede aktører med visioner og ideer for udvikling af den attraktive grund på Frederiksborgvej 3-5 i hjertet af Farum.

Byrådet fastlagde den 29. november 2017 som resultat af bl.a. tidlig dialog med interessenter en proces for udbud og salg af Furesø Kommunes ejendom Frederiksborgvej 3-5. Sideløbende hermed har Furesø Kommune udarbejdet et forslag til byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5, der var i offentlig høring fra 3. oktober til 29. november 2017. Byplanrammerne for Frederiksborgvej 3–5 blev endeligt besluttet i januar 2018.

Som opfølgning på vedtagelsen af de byplanmæssige rammer besluttede Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling den 7. marts 2018 processen for den konkrete gennemførelse af udbuddet af udviklingsopgaven Frederiksborgvej 3–5, hvor der også blev nedsat en evalueringsgruppe.

KORT OM UDBUDDET OG PROCESSEN

Udviklingsprojektet skal indeholde et nyt byggeri i overensstemmelse med kommunens arkitektur- og byrumsstrategi, således at det tilpasses det eksisterende miljø og med udgangspunkt i de byplansmæssige rammer for området. Den bevaringsværdige skole- og rådhusbygning på området skal bevares og indtænkes som en integreret bygning i helhedsplanen for området.

Konkurrencen gennemføres som en frivillig konkurrenceudsættelse af forkøbsretten og skal efter endt samarbejde udmønte sig i et dispositionsforslag for arealet forud for kommunens salg.

Konkurrencen gennemføres med prækvalifikation af op til fem egnede aktører, der efterfølgende udarbejder et første udkast til Idé- og Visionsoplæg forud for deltagelse i et dialogmøde med kommunen.

Derefter udarbejder vinderen det endelige oplæg.

Proces for udbud af Frederiksborgvej 3-5 i Farum

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ordregiver og kontraktpart er Furesø Kommune, Center for By og Miljø. Eventuelle spørgsmål stiles til Jesper Krarup, jekr@furesoe.dk.

Fristen for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation var den 16. maj 2018.

For yderligere oplysninger om konkurrencen henvises til konkurrencematerialet nedenfor.

KONKURRENCEMATERIALE:

Sidst opdateret 20. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.