Ændrede parkerings- og trafikforhold i Farum Erhvervsområde

Fra uge 20 er der ændrede parkeringsforhold og ensretning i en del af Farum Erhvervsområde.

Parkeringsforbuddet gælder Rugmarken øst for Gammelgårdsvej samt Havremarken og Hvedemarken. Havremarken ensrettes desuden, så det kun er muligt at køre ind sydfra.

Hold øje med de nye parkeringsbåse, hvor det er tilladt at parkere.

De ændrede parkerings- og trafikforhold er blevet til i samarbejde med virksomheder og andre berørte i området. Du kan læse mere om processen og den politiske beslutning i referatet fra det gamle Miljø-, Plan- og Teknikudvalg, november 2017.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen