Bringevej i Måløv lukkes midlertidigt

Trafikskilt med pil
Som en del af byggemodningen i Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse bliver den vestlige adgangsvej via Bringevej/Gammelvadsvej i Måløv midlertidigt lukket. Det sker for at renovere Bringevej i Måløv. Vejen vil være lukket i perioden fra og med uge 11 til ca. midt juni.

Som en konsekvens af lukningen vil al kørsel i perioden skulle ske via vejforbindelsen fra øst dvs. fra Jonstrupvangvej, Søhusvej og Jonstrupvej ad Perimetervejen.

Freja Ejendomme oplyser, at deres entreprenør i samarbejde med Furesø Kommune vil sørge for en udvidelse af den nuværende skiltning.

Hold dig i øvrigt opdateret på vejarbejde i kommunen på www.furesoe.dk/trafikinfo

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)