Vil du være nævning eller domsmand?

Furesø Kommune søger lige nu borgere, der er interesserede i at fungere som domsmand eller nævning i forbindelse med straffesager. Rent praktisk foregår det ved at blive optaget på kommunens grundliste, hvorfra domstolene udtager nævninge og domsmænd.

Grundlisten sammensættes, så den indeholder et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på fx køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

For at kunne blive domsmand eller nævning skal du være fyldt 18 år og have en ren straffeattest samt dansk statsborgerskab. Du må ikke fylde 70 år i den fireårige periode, du fungerer som domsmand eller nævning, og du skal beherske det danske sprog tilstrækkeligt godt til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter.

Der er ansøgningsfrist den 20. februar, find ansøgningsskemaet på www.furesoe.dk/grundlisten

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links